ပုိမုိစိမ္းလန္းေသာ ၿမဳိ႔ျပ အိမ္ယာမ်ား ထူေထာင္ ျခင္း (သုိ႔) အိမ္သုံးဟင္းခင္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္း

ဒီပုံေလးကေတာ့Typical UPA ကုိနားလည္ေစ တဲ့ပုံပါပဲ။

ဒါက ကုိေက်ာ္ဦးရဲ႔ ေဆးဘက္ဝင္ေသာ UPA

ပုိမုိစိမ္းလန္းေသာ ၿမဳိ႔ျပ အိမ္ယာမ်ား ထူေထာင္ ျခင္း ဆုိတဲ့ ဒီေခါင္းစဥ္ေလးကေတာ့ Growing Greener Cities လုိ႔နာမည္ ေပးထားတဲ့ FAO (ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ) အဖြဲ႔ႀကီး က ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္ ကုိ ဘာသာျပန္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။

FAO (ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ) အဖြဲ႔ႀကီး..က အစုိးရအဖြဲ႔ အစည္းေတြ..ၿမဳိ႔ ရြာ ေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ တဲ့သူေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ အဓိကထားၿပီး ၿမဳိ႔ထဲ ရြာ ထဲ..လူေနတဲ့ေနရာ ေတြမ်ား တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ သစ္သီးဝလံမ်ားစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၾကဘုိ႔ႏႈိးေဆာ္ ဥိးေဆာင္ ေနတာပါ..။

ဥယ်ာဥ္ ျခံ အေသးေလးေတြ၊ အလႊာ အထပ္ျမင့္ တဲ့အေဆာက္အဦေတြ မွာေနရရင္လည္း တုိက္ေခါင္မိုး ေတြေပၚမွာ အိမ္သုံးဟင္းခင္း စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ၾကေစဘုိ႔ အတြက္ အစုိးရ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား က ကူညီ ဘုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္..။

ေက်းလက္ေတာရြာ ေတြက ေန ျမဳိ႔ျပ ေတြကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ ေနထုိင္ၾက Urbanization ဆုိတာ အရင္က ၂.၆ ဘီလီယံ ကေန အခု ဆုိ ၃. ၂ ဘီလီယံ ထိ တုိးတက္လာ ခဲ့ တာဟာ ကၽြန္မ တုိ႔လုိဖြံ႔ ျဖဳိး တုိးတက္ ဆဲႏုိင္ငံေတြမ်ား လည္းမ်ား ျမန္လည္းျမန္ ျဖစ္ေနပါတယ္..။

ဖြံ႔ ျဖဳိးျပီး ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ျမဳိ႔ နဲ႔ ေက်းလက္ ဆုိတာ မကြာ လွတာမုိ႔ Urbanization  ဟာ ရာႏႈန္းအနည္းငယ္ သာ တုိးတက္ခဲ့တာပါ။

အခုေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ျမဳိ႔ျပ ေနလူထု ရဲ႔ ဆင္းရဲ မြဲေတ မႈ ဟာ ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ကုိ အားလုံးက အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ တစ္ခု အျဖစ္ ဝုိင္းဝန္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္..။

အရင္ တုံးကေတာ့ ေတာ မွာ ေနတဲ့သူေတြ ကသာ ဆင္း ရဲတယ္ ယူဆၾကတာကုိး ။

အခုေတာ့ ျမဳိ႔ကုိ မ်ားမ်ား နဲ႔ လွ်င္ျမန္စြာေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္မႈ Rapid increasing Urbanization ေတြေၾကာင့္ ျမဳိ႔ ေတြမွာ ဆင္းရဲပမြဲေတမႈ တုိးတက္လာသလုိ စားေရရိကၡာ မလုံေလာက္မႈေတြ..။

ကေလးသူငယ္မ်ား အဟာရ ခ်ုိ႔တဲ့တာေတြ ၊

 အလုပ္လက္မဲ့ဦိးေရ တုိးတက္လာ မႈေတြ..၊

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ မႈခင္း ကိစၥ မ်ား နဲ႔

ရႈပ္ေထြးတဲ့ လူမႈေရးျပႆနာ ေတြက တစ္ေန႔ တစ္ျခား ႀကီး ထြားေနပါေတာ့ တယ္..။

အဲဒီအခါ  မွာ FAO က  UPA ( Urban and peri-Urban Agriculture ) ဆုိတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခု ကုိ စတင္လုိက္ပါတယ္..။

ျမဳိ႔ ျပ ေနလူထု ရဲ႔ မိမိ တုိ႔ ေနထုိင္ရာ အိမ္ယာ အနီးအနား တစ္ဝုိက္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ခုိင္း တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္..။ စုိက္ပ်ဳိးေရး တင္မကပါဘူး၊ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ေမြးျမဴေရး လုပ္တာေတြ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ ေတြ၊ လူမႈ ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြပါ …ပါဝင္ပါတယ္။

ကၽြန္မ ဆုိလုိခ်င္ တဲ့ ျမဳိ႔ ဆုိတဲ့ေနရာ မွာ နယ္ မွာ ရွိေနတဲ့ ၿမဳိ႔ ေတြ လည္းပါဝင္ပါတယ္..။

ေန႔စဥ္ စားသုံး ေနတဲ့ သီးႏွံ ေတြ အတြက္ ေတာ ဘက္ကလာတ ေစာင့္ေနစရာမလုိေတာ့ပဲ အိမ္ဝုိင္းထဲက ခူးဆြတ္စားသုံး လုိက္တာ ဟာ ေငြအကုန္အက် သက္သာသလုိ… အဟာရ လည္းျပည့္ဝ ေစပါ တယ္..။

အိမ္မွာ အၿမဲ လုိ ေနရ တဲ့ အမ်ဳိး သမီးေတြ လည္း တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္တာမုိ႔ တိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့အင္အားေတြကုိေဖၚ ထုတ္သလုိ လည္း ရည္ မွန္းထားပါတယ္။

ကုိယ့္ရဲ႔ လူေနမႈ ဘဝ ရဲ႔ ကုန္က် စရိတ္ေတြ ကာမိၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွင္သန္  ေနေစ ပါတယ္..။

အခု ကၽြန္မတုိ႔ ႀကဳံေတြ႔ ေနရတဲ့ ျမဳိ႔ျပ ရဲ႔ မြန္းၾကပ္ မႈ ေဝဒနာ ေတြကုိလည္း ေလွ်ာ့နည္းေစ လုိတဲ့ရည္ ရြယ္ ခ်က္လည္းပါပါတယ္..။

ဘန္ေကာက္ၿမုိ႔ ဆုိရင္ အေဆာက္အဦတုိင္း ဟာ ေလေအးစက္ေတြ တပ္ဆင္ၾကတာမုိ႔အဲဒီက မႈတ္ထုတ္ လုိက္တဲ့ အပူေတြ ေၾကာင့္  ျမဳိ႔ျပ ရဲ႔ အပူခ်ိန္ ဟာ ရွိသင့္တာထက္ ပုိ မုိ ပူေလာင္ ေနတာ ဘန္ေကာက္ေရာက္ဘူးသူတုိင္းခံစားရမွာပါ..။

ကၽြန္မ တုိ႔ ေနတဲ့ ရန္ကုန္ မွာ ဆုိရင္လည္း တုိးတက္ လာ တဲ့ ကားအရည္ အတြက္မ်ား က ထုတ္လုပ္ လုိက္ တဲ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ဓာတ္ေငြ႔ေတြ နဲ႔ သိပ္သည္း ၾကပ္တည္းလာတာ အမွန္ပါပဲ..။

ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိ တဲ့ဘာသာရပ္ ဟာ ေတာေန လူထု အတြက္သာရည္ ရြယ္ တဲ့ ပညာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ျမဳိ႔ မွာ ေနတဲ့လူတုိင္း တတ္ထားသင့္တဲ့ပညာရပ္ ျဖစ္လုိ႔ ေနပါၿပီ။ ကၽြန္မတုိ႔ အားလုံး ..စိမ္းလန္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးသင့္ တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္လာပါၿပီ..။

ေနာက္ၿပီး သူတပါး စုိက္ပ်ဳိးလုိက္ တဲ့ သစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုိ စားရတာ..ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိေနမွာ မို႔လုိ႔ လဲ..။

ပုိးသတ္ေဆး ဓာတ္ၾကြင္း ေတြ…ပါေနမလား၊ ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ေစတဲ့ ပုိးမႊားေတြ ပါတဲ့ ေရေတြ နဲ႔ ေဆးထားတာလား၊ သဘာဝ လြန္ တဲ့ ဓာတုေဆးေတြ နဲ႔ ရင့္မွည့္ ေစခဲ့တာလား၊ ဆုိတာ မသိႏုိင္ပဲ ကုိယ္ကလည္း စားသုံးခဲ့သလုိ..ကုိယ့္မိသားစု ကုိလည္း ေကွၽြးေမြး ခဲ့ရတာမုိ႔ ေရာဂါ အစ မီးဖုိေခ်ာင္ က ဆုိတဲ့စကားနဲ႔ ကုိက္ ညီေနေတာ ့တာ..အရင္ကေပါ့ေနာ္..။

ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြကုိၾကည့္လုိက္ရင္ ဒီ UPA ကေန သူတုိ႔ႏုိင္ငံ ရဲ႔ ၅၀% သုံးေသာ သစ္သီးဝလံ နဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္..။ ဗီယက္နမ္ ဟႏြိဳင္း မွာ ဆုိရင္ တစ္ UPA ႏွစ္ကုိ တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀၀ ရွိတဲ့ သစ္သီးဝလံ နဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကုိ ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္..။ က်ဴးဘားႏုိင္ငံက ဟာဗားနားမွာ ဆုိရင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ရဲ႔ ၆၀% စားသုံးမႈကုိ UPA ကေန ရတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္.။

တခ်ဳိ႔ ႏုိင္ငံ ေတြ မွာဆုိရင္ အစုိးရ ကေန ဥပေဒထုတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါတယ္။ အာဂ်င္တီးနား မွာ အစုိးရကေန National Policy ျပဌာန္းၿပီး UPA ကုိ ျမွင့္တင္ခဲ့ပါတယ္..။

ဘရာဇီးလ္ မွာဆုိရင္ ဝန္ႀကီးဌာ နတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္.. (Ministry for Combating Hunger sets urban agriculture guidelines) ဆုိၿပီးေတာ့ပါ..။

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ Green Food from green roofs ဆုိတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ နဲ႔ တုိက္ေခါင္မုိးေတြေပၚမွာ ဥယ်ာဥ္ ျခံေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္..။

ဒီ လႈပ္ရွားမႈေလးဟာ ျမဳိ႔ ေန လူထု ကေန စြန္႔ထုတ္လုိက္တဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကုိ ေျမၾသဇာ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ၾကတာလည္း ပါဝင္ပါတယ္..။

မီးဖုိေခ်ာင္သုံးအမႈိက္ ေတြ..ေစ်းေတြကေန ထြက္လာ တဲ့ငါးအမႈိက္ေတြ ကေန ေအာ္ဲဂဲနစ္ ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ၾကတာလည္းပါတာမုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကုိ ေလ်ာ့က် ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္.။ ( ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ မႈကေနေကာ သုံးစြဲ မႈကေနပါ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ မ်ားစြာ ထြက္ေစပါတယ္။)

ေျမာက္ အေမရိက မွာ ဆုိရင္ ေအာ္ဂဲနစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြက ထြက္လာ တဲ့ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာကုိ အိမ္သုံးဟင္းခင္းစုိက္ခင္းေတြကုိ အျပည့္အဝ ေထာက္ကူေပးႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္..။

ကက္စထရုိ ရဲ႔ က်ဴးဘား ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္လည္း ဓာတုေျမၾသဇာေတြ ေနရာမွာ  ေအာ္ဂဲနစ္ ေျမၾသဇာ ေတြကုိ အစားထုိးသုံးစြဲေနပါၿပီ။

ကလုိရိုဖီးလ္ လုိ႔ ေခၚ တဲ့ေရာင္ျခယ္ ဆဲလ္ ေတြ ပါဝင္လုိ႔ စိမ္းလန္းၾကတဲ့အပင္ေတြဆုိတကလည္း လူေတြ ေၾကာင့္ ညစ္ႏြမ္းသြား တဲ့ ဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ကုိ အသုံးဝင္ေအာင္ ျပဳျပင္ ၿပီးအစာ ခ်က္လုပ္ၾကတဲ့စက္ရုံေတြ ဆုိတာ အားလုံးသိၾကပါတယ္..။

အခု ဆုိရင္ ကာဗြန္ဒုိင္ ေအာက္ဆုိဒ္ အမ်ားဆုံး ေနရာေတြ ဟာ လူဥိးေရ ထူထပ္တဲ့ ၿမဳိ႔ ျပ ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သစ္ပင္ အစုိက္သင့္ဆုံးေနရာေတြ…ကလည္း လူေနထူထပ္တဲ့ေနရာေတြပါ။  စိမ္းလန္းေစမႈ ကုထုံး နဲ႔ အျမန္ဆုံး ကုစားသင့္တဲ့ နာတာရွည္ ေဝဒနာသည္ေတြ လုိျဖစ္ေနပါ ေတာ့တယ္။

ဒီ UPA ( Urban and peri-Urban Agriculture ) ဆုိ တဲ့ ပုိမုိစိမ္းလန္းေသာ ၿမဳိ႔ျပ အိမ္ယာမ်ား ထူေထာင္ ျခင္း (သုိ႔) အိမ္သုံးဟင္းခင္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္း လႈပ္ရွား မႈဟာ ၿမဳိ႔ ျပ နဲ႔ ဆင္ေျခဖုန္း က အိမ္ေတြ သာမကပါဘူး။

သူတုိ႔ အဓိက ထားစည္းရုံး ခ်င္တဲ့လူေတြကေတာ့ အိမ္ေျခ မဲ့ေသာ၊ က်ဴးေက်ာ္ အိမ္ယာ မ်ား ေန ဆင္းရဲသားလူထုကုိ ရည္ရြယ္ ပါတယ္…။

ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆုိတဲ့ Poverty Reduction Problem ဟာ ေက်းလက္ကေန ၿမုိ႔ကုိ ေရြ႔လ်ားလာခဲ့တာကုိး။

ေနာက္ ဒီလႈပ္ရွားမႈ ကေန ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တဲ့ အုပ္စု ကေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ နဲ႔ ကေလးသူငယ္ မ်ား ပဲျဖစ္ပါတယ္..။

ေက်ာင္းကုိ ထမင္းဘူး မထုပ္လာ ႏုိင္တဲ့ကေလးေတြ…. တစ္ေန႔ မွ တစ္နပ္ပဲ စားရ တဲ့ ကေလးေတြ ရွိတယ္ ဆုိတာကုိ ေျမာက္ဒဂုံ မွာ စာသင္တဲ့ မူလတန္းျပဆရာမေလးတစ္ေယာက္ ထံ မွ ကၽြန္မ ၾကားဘူးထားပါတယ္..။

FAO ကေတာ့ Nutrition အေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရးအေၾကာင္း မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေတြ ကုိ သင္ဘုိ႔ သင္ရုိးညႊန္းတန္း သူတုိ႔ မွာရွိေၾကာင္း းသင္ၾကားဘုိ႔ အႀကံ ျပဳထားပါေသး တယ္..။

ထုိင္းႏုိင္ငံကေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ မွာ အဲလုိ စုိက္ခင္းေလး ေတြ လုပ္တယ္… ခူးဆြတ္ၿပီး ကေလးေတြကုိေန႔ လည္ စာေကၽြးတဲ့အစီအစဥ္ ကုိ လြန္ခဲ့ တဲ့အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ကတည္းက ဘုရင့္သမီးေတာ္ ရဲ႔ ရံပုံေငြ အေထာက္အပံ့ နဲ႔ စတင္ ခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္ လုိ႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္..။ တယ္ေတာ္ တဲ့ သမီးေတာ္ပါတကား။

ကၽြန္မက ေတာ့ အာဟာရ ဝလင္ ေအာင္ မေကၽြး ေမြးႏုိင္ပဲ အစာ အဟာရ အေၾကာင္းေတြ သင္ၾကားေပးရ မွာကုိ ရွက္ရြံ႔ အားနာမိပါတယ္ ကေလးတုိ႔ရယ္..။ သမီးေတာ္လုိ ဘုန္းကံ မႀကီးပါလားေနာ္။

ကၽြန္မ ရဲ႔ နယ္ လွည့္ ေတာင္သူပညာေပးသင္တန္း ေတြ ထဲမွာ ဘုန္းဘုန္းေဒါက္တာပေညာဘာသ ရဲ႔ ေက်ာက္တန္းရြာ ဘကေက်ာင္း နဲ႔ ဘုန္းဘုန္းေဒါက္တာ အာစာရ ရဲ႔ ရင္းရဲ ရြာ ဘကေက်ာင္း ၊ စုိင္ျပင္ရြာက ရာဟုလာ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း ေတြ မွာ ဒီ UPA ကုိ သင္ၾကား ခဲ့ဘူးတာ မုိ႔ ေရွ႔ဆက္ ၿပီး ဘုန္းဘုန္းေဒါက္တာ ဝဏ သီရိ တုိ႔လုိ ဘကေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းဘုန္းမ်ား နဲ႔ အေၾကာင္း ညီညြတ္တဲ့အခါ  မိတ္ဆက္ ရပါအုံးမယ္။ 

ကၽြန္မ ရဲ႔ ဓမၼ မိတ္ေဆြ မစုိးယု ပုိင္ ကေတာ့ သူ႔ရဲ႔ သားေလး ကုိ အလြယ္ ဆုံး ၾကက္သြန္ ၿမိတ္ရေအာင္စုိက္နည္းကုိ သင္ထားေပးၿပီး မၾကာခဏ ဆုိသလုိ အသုံးတည့္ေအာင္ လည္း ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲ လုပ္ေကၽြးပါသတဲ့..။

FAO က UPA Project ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စရင္ မစုိးယုပုိင္တုိ႔သားအမိ ကုိ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ စပါယ္ရွယ္ လစ္စ္ အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚရေတာ့မွာ အေသအခ်ာ..။

ၾကက္သြန္ၿမိတ္ စပယ္ရွယ္ လစ္

အိမ္သုံးဟင္းခင္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္း ဆုိတဲ့အတုိ္င္း စုိက္ပ်ဳိးဘုိ႔ကုိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေတြကုိသာ ေရြးခ်ယ္ ထားပါ တယ္။ ဒါမွလည္း အရင္းနည္းနည္း နဲ႔ စတင္ႏုိင္ပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး အႀကီးျမန္တာမုိ႔ ရက္ အနည္းငယ္ အတြင္း ခူးဆြတ္ ေရာင္းခ် ႏုိင္ပါတယ္။ လူတုိင္းစားသုံးၾကတာမုိ႔လည္း ေစ်းကြက္လုိ အပ္ခ်က္ဆုိတာ ရွိေနတာပါ။

 ဒီ လုပ္ေဆာင္မႈ ဟာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ၿမဳိ႔ ျပ က ဆင္းရဲသားေတြ အတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလန္း ဖန္တီးေပး ႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္..။

FAO အဆုိ အရ ဆုိ ျမဳိ႔ျပ ဆင္းရဲသား သန္းေပါင္း ၈၀၀ က အိမ္သုံးဟင္းခင္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္း ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး လူဦးေရ သန္း ၂၀၀ ကေတာ့ ေစ်းကြက္ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္တဲ့အထိ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္ အလန္း မ်ားရရွိခဲ့ပါတယ္တဲ့။

အခုဆုိရင္ အာဖရိက တုိက္က ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား နဲ႔ ကုိလံဘီယာ၊ မကၠဆီကုိ၊ ေတာင္အာဖရိက တြင္သာမက အေမရိက နုိင္ငံတုိ႔မွာပါ က်င့္သုံး ေနၾက ပါေၾကာင္း သိရပါတယ္..။

အေမရိက မွာ ကေတာ့ ဒီလုိ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ အိမ္သုံးဟင္းခင္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္း

အေလ့အထ ေၾကာင့္ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈ ျဖစ္ပြားမႈေတြ ကုိေတာင္ေလွ်ာ့က် ေစခဲ့တယ္လုိ႔ဆုိ ပါတယ္..။

Growing Greener Cities

Home gadening

Urban and Peri-urban Agriculture

စသည္ျဖင့္ နာမည္ ဘယ္လုိ ပဲတပ္ၿပီး လႈပ္ရွား ေနၾကေပ မဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ ျမန္မာ လူမ်ုိးေတြအတြက္ေတာ့ အႀကီးအၾကယ္ ဆန္းၾကယ္ လွတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ကၽြန္မတုိ႔ ရဲ႔ မိဘ ဘုိးဘြားေတြ က ( အိမ္ေနာက္ေဖး၊ ေစ်းဆုိင္တည္) ပါလုိ႔ ဆုံးမစကားမွာၾကားခဲ့ တာ မေမ့ ခဲ့ပါ..။

၅လႊာ မွာ ေနၿပီး ေျမပုိင္ဆုိလို႔ ပန္းအုိးထဲကေျမသာ ပုိင္ဆုိင္ တဲ့ ကၽြန္မ အတြက္သာ… ဒီ Urban and Peri-urban Agriculture ကုိ ရတဲ့ပစၥည္း နဲ႔ ရတဲ့ေနရာမွာ စုိက္ဘုိ႔ ႀကဳိးစားရပါအုံးမည္။

To The World without Hunger ဆုိတဲ့ FAO ေဆာင္ပုဒ္ေလးဟာ ကၽြန္မ အား ဟုိး ေရွးေရွးကတည္းက ေနေရာင္ေအာက္မွာေပ်ာ္ ေစခဲ့သည္ပဲ။

အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ Mr. Ben Kimon ကေတာ့   Zero Hunger ျဖစ္ေအာင္  Challenge လုပ္ခ်င္ေနပါသတဲ့။ တကယ္ ဇီရုိးျဖစ္ေအာင္ အားလုံး ႀကဳိးစားရမွာ ပဲမဟုတ္ပါလား။

ဆာေလာင္ ေနေသာ ရင္ထဲက အပူ တုိ႔ အားစားနပ္ရိကၡာ ၾကြယ္ ဝမႈ ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမ ခြင့္ ေပးႏုိင္ရပါေစသား။

*Ms. Makiko Taguchi ( FAO, Rome ) Growing Greener Cities ရဲ႔  Lesson ကုိကုိးကားေရးသားပါသည္..။

*အမ်ုိးသမီး စီးပြားေရး  စြမ္းေဆာင္ ရွင္ မ်ားအသင္းမွ ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ ညီမ မခင္သိန္းေထြး က ေတာင္းဆုိထားတဲ့  မႏၱေလး FM အသံလႊင့္အစီအစဥ္ မွာ လႊင့္ရန္ လည္းရည္ ရြယ္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္-

သစၥာအလင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s